->
rozšířené vyhledávání
Další projekty
AZ CD-D 1.5.4
info + download
PROGRAMY #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
HRY #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Lokace: az-cestiny.wz.cz projekty windows xp šifrování souborů
Windows XP projekt

Windows XP projekt

Šifrování souborů
Do počítače ukládáte nejcennější informace. To je však známo také různým nepoctivým 
uživatelům. Ve vašem přenosném počítači, který používáte v domácnosti i v zaměstnání, 
se pravděpodobně nacházejí citlivé informace o společnosti či zákaznících nebo o vašich 
osobních bankovních výpisech. Tyto informace pravděpodobně budete chtít zabezpečit. 
Systém souborů NTFS, který je k dispozici v systému Windows XP, nabízí několik výhod 
v oblasti zabezpečení, které nejsou dostupné v systémech Windows® 95, Windows 98 nebo W
indows ME. Jednou z těchto výhod je rozšířené zabezpečení systému souborů NTFS pomocí 
funkce šifrování systému souborů (EFS).
Ochrana před odcizením dat Funkce EFS umožňuje šifrovat soubory a složky. Pokud získá k takovému souboru přístup jiná osoba tím, že vám odcizí přenosný počítač nebo disk se zkopírovaným souborem, nebude moci soubor dešifrovat a informace zobrazit. Zabezpečení pomocí funkce EFS je zajištěno použitím více vrstev šifrování. Jednotlivé soubory mají jednoznačný šifrovací klíč, který je nutné použít, chcete-li data souboru dešifrovat. Klíč je také zašifrován a je k dispozici pouze uživatelům, kteří jsou oprávněni data zobrazit. Funkce EFS je integrována se systémem souborů a umožňuje jej tak lépe chránit před útoky a usnadňuje jeho správu. Skutečný proces šifrování a dešifrování dat je při šifrování souborů zcela transparentní a nevyžaduje účast uživatele. Jestliže chcete šifrovat jediný soubor, je nutné rozhodnout, zda bude zašifrována složka, která soubor obsahuje. Pokud zašifrujete složku, budou všechny soubory a podsložky přidávané později k dané složce v době přidání také zašifrovány. Před šifrováním složky je také nutné zvolit, zda budou šifrovány všechny existující soubory a podsložky. Šifrování složek Při dešifrování složky je třeba určit, zda budou dešifrovány také všechny soubory a podsložky. Pokud zvolíte možnost dešifrování pouze dané složky, zůstanou soubory a složky, které jsou v ní obsaženy, zašifrované. Nové soubory a podsložky však nebudou automaticky šifrovány. Šifrování souboru nebo složky Spusťte Průzkumníka Windows. (Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a klepněte na položku Průzkumník Windows.) Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku, které chcete šifrovat, a klepněte na příkaz Vlastnosti. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit. Zaškrtněte políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data. Nelze šifrovat komprimované soubory či složky. Chcete-li šifrovat komprimovaný soubor nebo složku, budou daný soubor či složka dekomprimovány. Nelze šifrovat soubory označené atributem Systémový ani soubory ve struktuře adresáře kořenové složky systému. Dešifrování souboru nebo složky Spusťte Průzkumníka Windows. Klepněte na šifrovaný soubor nebo složku pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit. Zrušte zaškrtnutí políčka Šifrovat obsah a zabezpečit tak data. Poznámka: Data, která zašifrujete, si raději před šifrováním zazálohujte, protože při reinstalaci systému se může stát, že soubory nespustíte ani vy.
AZ Počítačové systémy
© 2002-2009 AZ Počítačové systémy, všechna práva vyhrazena.
O nás | Kontakt | Mapa stránky | Všeobecné podmínky