AZ Počítačové systémy - logo
                         Navigace za pomoci Navigační lišty
Poznámka: Toto byla druhá navigační lišta používaná na této stránce, v současné
době se již nepoužívá, odkazy v této liště nefungují a také tento text již není platný.

     Na první stránce, která se vám při zadání našich stránek otevře, Navigační lišta
není. Tato stránka obsahuje základní informace o těchto stránkách jako je návštěvnost
počet češtin, nové češtiny, datum a čas, ... Pod těmito informacemi je tlačítko
Otevřít. Když na něj kliknete, otevře se vám stránka s novinkami. Tato stránka
již navigační lištu obsahuje. Jedná se o černý panel se čtyřmi obrázky, které znázorňují
základní části stránek.
     Navigační lišta je umístěna vždy nahoře stránky a automaticky se posouvá tak,
aby byla vždy nahoře. V případě, že se posouváte na stránce s delším textem,
Navigační lišta je vždy nahoře. Toto má pouze jednu nevýhodu - odkazy, které by
se překrývaly s nejdelším seznamem odkazů v Navigační liště, jsou neaktivní.
Aby jste si mohli na odkaz kliknout, posuťe stránku tak, aby se nejdelší seznam
odkazů již s odkazem na stránce nepřekrýval.

     Práce s Navigační lištou je stejná jako s panely nabídek ve Windows.
Vyberete si jednu položku, ve které si myslíte, že se v ní vámi chtěná část stránek
nachází a kliknete na obrázek. Pod obrázkem se otevře seznam odkazů, které jsou
spojeny s nápisem na obrázku. V případě, že se tam tato položka nenachází, znamená
to, že si budete muset vybrat jinou nabídku. Např. když si chcete stáhnout nějaké
překlady, kliknete na obrázek Download a v zobrazeném seznamu si vyberete položku
Češtiny.
     Takto se můžete navigovat po celých těchto stránkách mimo speciálních souborů
(Chat, Fórum, Quick Chat, ...) V případě, že nevíte, kde je jaký odkaz, podívejte
se na Mapu stránek (položka Tato Stránka, odkaz Mapa stránky).

V případě, že Vám není něco jasné, napište mi - Webmaster