->
rozšířené vyhledávání
Další projekty
AZ CD-D 1.5.4
info + download
PROGRAMY #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
HRY #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Lokace: az-cestiny.wz.cz projekty mmorpg ragnarök online interakce hráčů
Ragnarok Online projekt

Ragnarok Online projekt

Interakce hráčů
Hlavní podstatou Ragnaroku není sobecké vytváření postavy s nejlepší výbavou
a maximálním levelem, kterou v PvP aréně neporazí ani 20 dalších hráčů,
ale sdružování do skupinek, ve kterých jde o vzájemnou spolupráci různých
povolání. Právě povolání byla navržena tak, aby bylo více výhodné hrát ve skupině
než sám. Nemusí jít ani o velké skupiny, už některé dvojice mohou mít ze společné
hry prospěch. 
Parta: Velmi dobrým příkladem je třeba dvojice Acolyta a Archer. Acolyta jako spíše obranný člen a Archer jako útočný, ale s horší obranou. Tato dvojice se nejvíc uplatní na mapě GlastHeim, kde se vyskytují monstra Gargoyle, která používají pouze útok na dálku. Takže stačí jen aby Acolyta vytvořil štít proti střelným útokům - Pneumu a Archer mezitím s pomocí Double Strafe a stříbrných šípů zabil Gargoylu, který vás přes Pneumu nemůže trefit. Samozřejmě že by za zabití Gargoyly měl zkušenosti jen Archer, proto se v partě dá zapnout systém sdílení zkušeností, který ovšem funguje pouze pokud není rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším levelem větší než 10. V partě by měl fungovat také systém sdílení předmětů, na jakém principu pracuje netuším. Na velkém množství serverů tato možnost nefunguje vůbec. Samozřejmě že větší levely už zakládají party po více členech a vydávají se na silnější monstra nebo mini-bosse a bosse. V těchto partách se téměř vždy objevuje Priest, jako léčitel a booster, Knight jako Tank a poté většinou Hunter nebo Wizard. Samozřejmě každá parta může vypadat jinak, ale toto je optimální varianta pro tříčlenou partu. Členy party máte vyznačené na minimapě, pokud se nacházíte ve stejné oblasti. Jinak máte v seznamu členů uvedenou vždy jeho pozici na mapě a zda je online či offline. Na některých serverech se vždy po restartu party zrušily, někde zůstavají, záleží na nastavení serveru. Party mají vlastní chat, který vidí jen členové party. Velmi často si guildy vytvářejí o GW party, které fungují jako samostatné celky s vlastním velením. V partách se dají používat speciální dovednosti, které vyvolá jeden člen, ale efekt platí v celé partě. Většinou se jedná o nejrůznější boosty. Příkazy v partě: /organize "Název party" - Vytvoření party . Můžete pozvat další členy do party kliknutím na postavu a výběrem volby "invite to party". /leave - Odchod z party. /expel (Jméno postavy) - Vyhození postavy z party - pokud jste lídrem party. Guilda: Dalším stupněm interakce hráčů v Ragnaroku je Guilda. Toto sdružení lidí je více organizované a nemůže si ho založit každý. Guildu je možné založit pomocí příkazu /guild "Název guildy", ale pouze pokudmáte u sebe předmět Emperium. Na některých serverech je nutné na vytvoření guildy splnit určitý úkol. Guildy mají svou vlastní úroveň, zkušenosti a dovednosti. Základní guildovní dovednost - Approval umožňuje členům guildy zničit Emperium v hradě a tím ho obsadit. Další poměrně důležité dovednosti zvyšují možný počet členů v guildě - záleží na nastavení serveru. Další dovednosti umožňují například najímat strážce apod., počet guildovních dovedností a jejich funkčnost záleží na verzi emulátoru na serveru. Guilda získává zkušenosti ze zkušeností hráčů, každému hráči lze nastavit "daň" v rozmezí 0-50% získaných zkušeností. Příslušnost ke guildě znázorňuje guildovní emblém a titul u jména hráče. Při GW se navíc emblém zobrazuje pro lepší orientaci nad každým hráčem, který v nějaké guildě je. Guildy jsou stabilnější než party, její členové se často secvičují na GW a používají komunikační programy (Team Speak) k diskuzi během hraní. Guildy nejvíce potřebují Priesty, Wizardy, Huntery, Knighty a Assassiny. Samozřejmě záleží na přesných buildech, v guildách bývají zastoupena i další povolání, záleží však na velikost guildy. Cílem guildy je dobýt hrad a ubránit ho během GW. Hrad se dobýt jen tak, že zničíte Emperium, hrad připadne té guildě, jejíž člen jako poslední Emperium zasáhl. V hradě může mít guilda svou vlastní Kafru a střážce. Záleží to na guildovních dovednostech a úrovni investic guildy do hradu. Příkazy v guildě: /guild "Název guildy" - Vytvoření guildy - pokud máte Emperium. /breakguild "Název guildy" - Zrušení guildy (guilda musí být "prázdná"). /emblem - Zobrazení guildovního emblému.
AZ Počítačové systémy
© 2002-2009 AZ Počítačové systémy, všechna práva vyhrazena.
O nás | Kontakt | Mapa stránky | Všeobecné podmínky